2018

  1. Jätkata eakate mälestustööga, leides uusi võimalusi
  2. Projekti „Heli Lääts. Armastusega“ raames: a)valmistada mälestuskast H.Läätse fotode, isiklike esemete, taust piltidega jne b) Tema elulooraamatu tutvustamine c) Tema laulude lindistamine magnetofonile kohtumistel kasutamisek
  3. Külastada hooldekodusid eelneva kokkuleppe alusel
  4. Topsinukkudega etenduse tegemine päevakohastel teemadel ja esitamine eakatele hooldekodudes jm.
  5. Teha nimekiri kõikidest mälestustöö tegijatest (mälestuskastide valmistajad, mälestusnäidendite tegijad, kirjalike mälestuste kirjutajad, mälestustöö korraldajad, abilised jne.)
  6. Haarata meie töösse noori. Leinassaar Kersti maalide näitus, Mikk Rätsepa fotonäitus Diakooniahaiglas. Leida edaspidi võimalusi nende näituste korraldamiseks.
  7. Hoida meie kodulehekülg aktiivne ja meie tegevusi tutvustav, pidada meeles meie liikmete tähtpäevi jne.
  8. Jätkata eakate kirjalike mälestuste, mõtete, luuletuste kogumist. Pikemate tööde trükkimine.
  9. Leida võimalusi (transport, uute liikmete kaasamine) mälestustöö jätkamiseks.