2017

1.MTÜ „Looja„ juhatus otsustab jätkata mälestustööd raskendatud tingimustes – puudub tegevusruum, liikmeskond vananeb, uute liikmete juurdetoomine raskendatud, pole soositud, toetatud ühiskonnas.

  1. Mälestustöö sisus suundumine mäluhäiretega inimeste sihtgrupile. Seoses sellega  tiheneb koostöö Diakoonihaiglaga. Seoses sellega ka meie etenduste sisu muutumine – rohkem panna kliendid kaasa mõtlema, sõna võtma, meenutama ja aktiviseerima  oma mõttetööd.
  2. Draamaetenduse „Mõtterännak talupidamises ja traditsioonides“  etendused hooldekodudes, päevahoidudes…
  3. Uue etenduse ettevalmistamine (dekoratsioonid, tekstid, tegevused jm.) näpunukkudega… Uued esinemispaigad…
  4. Muinasjutu- ja kultuurilaekad jätkavad näitusi
  5. Kodulehekülje võimaluste kasutamine meie mälestustöö tutvustamisel. Täiendame uute kirjalike mälestustega, luuletustega.
  6. Side eakate liikmetega – hoida neid kursis meie tegevustega, külastada neid, õnnitleda tähtpäevadel, pakkuda vajadusel abi.
  7. Arhiivi, dokumentatsiooni korrastamine.