2016

  1. Mälestuskastidele, mis on “töötanud” üle 10 aasta, tuleb leida püsiv paik “kodu”, kus nad saavad tutvustada meie mälestustööd uutes paikades.
  2. Osavõtt Valga Militaarfesivalist 5.-7. aug. Esinemine.
  3. Ettekanne, näitus, osavõtt SA EELK Tallinna Diakooniahaigla korraldatud rahvusvahelisest konverentsist “Elu lähedasega, kellel on dementsus” 10.-11. märts- ettekanne, näitus
  4. Osavõtt eakate festivalist – sept.
  5. MTÜ “Looja” võimalused ja perspektiivid mälestustöö jätkamiseks. -juhatuse koosolek
  6. Materjalide ja dokumentatsiooni, arhiivi korrastamine.
  7. Side liikmetega, kas on vanemad ja haiged (Vaike, Rita, Vello), hoiame neid kursis meie tegevustega.