Minu elust ja tööst

HARRY MICHAEL VEIDE 100

Olen sündinud 3.oktoobril 1909.aastal Pärnumaal Orajõe vallas Ikla külas paljulapselises (6) taluperes. Minu isa Martin Veide oli taluperemees (lõpetanud Salatsi kihelkonnakooli ja õppinud Riia vaimulikus seminaris). Ema Alviine Martinson-Veide , kahemastilise purjeka omaniku-kipri David Martinsoni tütar, taluperenaine. Minu suguvõsas on olnud palju meremehi-kapteneid, tüürimehi, pootsmane, madruseid, mehaanikuid. Minu vanaisa oli kolmemastilise parklaeva omanik, millel ta sõitis kiprina. Laeva juhtis Riia merekooli lõpetanud kapten. Üks minu vanaonudest läbis purjeka kaptenina Põhja Meretee Obi suudmest Siberini. Minu kaks onu olid kaugesüidukaptenid.

Alghariduse sain Heinaste algkoolis. 1929.a. lõpetasin Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi reaalharu maksimaalsete hinnetega. Järgnes sõjaväeteenistus. 9.jalaväe pataljonist suunati mind Sõjakooli aspirantide kursustele, mille lõpetasin 1930.aastal. Kadetiklassis edasiõppimisest loobusin, kuigi võimalusi oli. Mul olid teised plaanid. Mind suunas esivanematelt pärandatud merepisik. Jäin kaheks aastaks Sõjakooli edasi teenima aspirant-allohvitserina. Pärast Sõjakoolist lahkumist nooremleitnandina arvati mind reservi merekindluste koosseisu. Hiljem sain juurde veel ühe kupu, nii et olen praegu mereväe eruleitnant.

Septembris 1039 kutsuti mind reservohvitseride kordusõppustele. Mind määrati Naissaarele kompanii ülema asetäitjaks. Pärast paarikuulist viibimist Naissaarel saadeti osa reservväelasi Aegna merekindlusessse, nende hulgas ka mina. Õprtasin seal välja noorterühma.

Väljudes reservnooremleitnandina asusin õppima Tallinna Merekooli 2.eriklassi. Minust sai laevamehaanik, algul II järgu, siis vanemmehaanik, kellena sõitsin rida aastaid mitmetel kaubalaevadel. Tallinna Merekooli lõpetasin vabakuulajana 1937.aastal. Sama aasta lõpul kutsuti mind Merekooli õpetajaks. Võtsin kutse vastu. Töötasin õpetajana 7 aastat. Viimased kolm aastat inspektorina –Eesti Vabariigi viimase inspektorina. 1944.a. 9.märtsi pommitamisel sai merekool tabamuse ja kool suleti. Merekoolis töötamine vabastas mind sõjaväkke mobiliseerimisest.

Läksin tööle Tallinna Meretehasesse. Töö jätlus samas ka pärast Tallinna vallutamist vene vägede poolt.1938.a. astusin Tallinna Tehnikaülikooli, mille lõpetasin töö kõrvalt õppides 1944.a. diplomeeritud insener-mehaanikuna. Meretehasest läksin tööle Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituuti soojustehnika labori juhataja kohusetäitjana. Sealtpeale algas minu inseneri töö. Esimeseks tööks oli elektrijaamade katelde küttereziimide korrastamine. Koostasime Tallinna ja Püssi elektrijaamade katelde küttepindade ekraniseerimise projektid, samuti Tselluloosi Tehase õhueelsoojendi projekti. Uurisime ja katsetasime Rakke, Vasalemma jt.lubjaahjude üleviimist põlevkiviküttele. Viisime läbi pikemaajalise diktüneemakilda põletamise katsed Maardu Tehases.

Alustasin oma kirjanduslikku tegavust. Olen kaasautor Tehnika Tootmiku ja Kohalike Kütuste kasutamise käsikirjade koostamisel. Koostasin käsikirjad „Väikekatlad“ (kaasautor B.Kask) ja „Aurukatlad“ (kaasautor A.Irak). Töötasin lektorina katlakütjate kursustel. Koostasin õpiku käsikirja “Abiks keskküttekatla kütjale“, mida väljastati 4 trükki. Olen mitme teaduslik-tehnilise raamatu vastutav toimetaja.

1950.aastal nõuti minult saksa ajal tehtud eksamite uuestitegemist. Sain sellega hakkama ja kaitsesin riikliku eksamikomisjoni ees täiendatud diplomiprojekti. Sain insener-soojustehniku diplomi.

Olen töötanud kohakaaslasena ja tunniandjana Tallinna Polütehnikumis, Ehitus-Mehaanika Tehnikumis ja Kalandus-tehnikumis. Kaks semestrit lugesin soojustehnika kateedri üliõpilastele auruturbiine ja juhatasin kursuse projektide koostamist. Töötasin kohakaaslasena Eesti Kommunaalprojektis. Koostasin Magasini tänaval asuva Nakkushaigla keskküttele üleviimise projekti, samuti Tondi kasarmusse asutatud sõjaväehaigla keskkütte projekti ja kaugkütte torustiku projekti Tondi tänavalt endise ohvitseride kasiinoni.

1953.a. sunniti mind Energeetika Instituudist lahkuma poliitiliselt mitteusadatava isikuna. Läksin tööle Tallinna Kergetööstuse Tehnikumi tehniliste ainete õpetajaks. 1957.aastal sain tööle äsjaloodud Ministrite Nõukogule alluvasse tehnika Komiteesse peaspetsialistina ja hiljem osakonna juhatajana. Minu võimkonda kuulusid energeetika, keemia, ehitus ja automaatika. Meie ülesandeks oli vabariikliku teaduslike uurimistööde plaani koostamine, mille alusel toimus nende tööde finantseerimine. Kureerisin Kohtla-Järve Soojuselektrijaamas asuva põlevkivi vedelslaki katseseadme tööd. Seadmega tegelesid Moskva mehed. Juhatasin Järvakandi Klaasivabriku riikliku „saneerimiskomisjoni“ tööd. Klaasivabrik saigi „jalad alla“. 1965.a. Komitee likvideeriti ja mind viidi üle MNAsjadevalitsuse alluvusse loodud teaduse ja tehnika osakonda, kus töötasin peaspetsialistina pensionile minekuni 1990.a.

Minu hobiks on olnud purjesport ja tennis Õiendasin I järgu roolimehe eksami, mis annab õiguse purjejahi juhtimiseks. Tennist mängisin kõrge elueani. Olen järgusportlane. Üle kümne aasta olen tegelenud Tallinna Kalevi tenniseklubi revisjonikomisjoni esimehena.

1938. aastast alates olen üliõpilasseltsi „Liivika“ liige. Praegu vilistlaskogu auliige ja juhatuse liige. Kindral Joh.Laidoneri seltsi liige asutamisest peale. Olen ka Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi lõpetanute ühingu liige, Rahandusministeeriumi pensionäride klubi liige ja Tallinna Merekogu liige. Tunnen sellest suurt rahuldust.

20.05.2009

Lisaks 12. märtsil 2010 anti Eesti Mereväe ülema poolt Tallinna Ohvitseride Kogu Miinisadamas HARRY MICHAEL VEIDELE MEREVÄE TEENETEMÄRK „USK JA TAHE“. Märk on tähelepanuväärselt ilus ja 100-aastane Harry Michael Veide väga-väga õnnelik.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s